Psané bohatství

Umělci písma, tedy spisovatelé, ať už ti, kteří se psaní věnují jen okrajově nebo ho mají jako svou hlavní pracovní a životní náplň, se snaží dostat do povědomí čtenářů svým díly a samozřejmě chtějí, aby okruh jejich příznivců byl co největší. Přispět k tomu mohou akcí, která se označuje jako „autorské čtení“. V době, kdy vídáme reklamy na každém kroku, máme k dispozici internet i další moderní technologie, je přímý kontakt velice důležitý a přínosný.
blondýna s knihou
Něco málo o historii
První literární festival se konal v roce 2000 v Brně a zahrnoval tři desítky večerů. Postupem let se zde kromě českých autorů představili i zahraniční spisovatelé.
Během celého roku v různých městech probíhají projekty, které podporují setkání čtenářů s autory. Toto čtení může být spojené s debatou o knize, o motivech, které vedly k jejímu napsání a autoři zároveň získají pohled na svou tvorbu přímo od těch, kterým je určena.
Autorská čtení pořádají z velké části města a obce, ty akce zaštiťují jak po stránce finanční, tak organizační, využívají hlavně letních měsíců, kdy mají především žáci a studenti prázdniny a tedy dostatek času, aby se akce mohli zúčastnit. Vstupné bývá dobrovolné, tím je zajištěna i velká účast a díky vzrůstajícímu zájmu se čtení opakují, dá se říci s pravidelností.
Literární festivaly také pořádají nakladatelství, kromě českých spisovatelů zde vystupují i autoři ze zahraničí.
stařík s knihou
Jak to vlastně probíhá
Pokud nemáte představu o tom, jak něco takového probíhá, tak se vlastně jedná o účast spisovatele samotného, ten ve stručnosti nastíní a přiblíží svoje dílo, přivítá se s návštěvníky a poté začne samotné čtení. V místnosti, kde akce probíhá, může být osvětleno nebo přítmí, záleží na tom, jak to vyhovuje autorovi samotnému. Pokud se jedná o čtení v jazyce cizím, je přítomen i tlumočník do daného jazyka.