Za života přichází krize a na konci je smrt

Podnik vzniká díky spojenému úsilí lidí, kteří ho vlastníma rukama vybudují, vloží do něj veliké množství prostředků a jimž se stane drahým.
Většina podniků přečká první generaci vlastníků, jelikož to jsou ti, kteří stáli u zrodu a mají silné pohnutky pro to, aby se zasazovali o rozkvět své firmy.
zkáza města
S příchodem druhé generace, nebo prodejem novým vlastníkům však nastává problém.
Druhé generaci spadla firma do rukou a oni za ní nevidí úsilí, které to stálo, aby se z ní stalo to, čím je dnes. Často jsou hýčkáni svými rodiči a málokdo je opravdu připravený na převzetí tak složitého mechanismu, jako je firma, zvláště pokud jde o velké firmy.
– To že byl tatínek geniální podnikatel neznamená, že syn/dcera budou také tak schopní, nejspíš to bude právě naopak.
– Pokud firmu koupí nějaký koncern, stane se pro něj jednou z mnoha, a proto do ní nebude vkládat tolik energie jako původní vlastník. Může to však být posun k lepšímu, v závislosti na zaběhnutých zvycích a kupujícím.
Čím větší změna, tím větší problémy a tím větší šance na krizi.
bouře na moři

Když se všechno pokazí

A ono se to pokazí, dříve nebo později, více či méně. Určitě se to stane, firma je jako strom v lese, působí na ni okolní vlivy a ona se nemůže jen tak zvednout a odejít do teplejších krajin, kde tolik nefouká. Někdo to prostě vzdá a firmu opravdu přesune jinam, ale to je převelice obtížná věc.
Pokud na krizi včas nezareagujeme a nespustíme krizový plán, který by nám pomohl dostat se zpět nad hladinu a vyhrabat se ze svých dluhů, přijde nutně náš konec.

Ukončení podnikatelské činnosti může být vyvoláno soudním rozhodnutím, pokud nejste schopni určitou dobu platit své dluhy a vztahují se na vás uzákoněná pravidla, nebo rozhodnutím vlastníků.

hořící auto
K soudnímu ukončení činnosti se vztahují zákony a vyhlášky, na tento způsob likvidace se zaměřují celé agentury, protože je to proces složitý a dlouhý. První, o co přijdete je možnost nakládat s majetkem firmy a obchodní značku, pokud byste ji dále použili, šli byste proti zákonu, stejně jako kdybyste se pokusili vzít majetek firmy.
Vše, co firma má bude zpeněženo, dluhy zaplaceny a pokud něco zbyde, rozdělí se to mezi akcionáře v poměrné části dle jejich podílu.

A firma přestává existovat