My děti ze stanice zoo

Návštěva zoo náleží mezi jeden z nejzajímavějších a nejzábavnějších výletů. Platí to po celý rok. Především u dětí se jedná o nejoblíbenější aktivitu nejen v rámci poznávání a dobrodružství. Zoo plní nejednu význačnou a pozitivní funkci. Hlavním posláním je tak návštěvníkům umožnit spatřit na vlastní oči zvířata žijící nejen ve volné přírodě, která by jinak nebylo možné takto osobně poznat.

žirafa
 
Prospěšnou věcí je seznámení veřejnosti i s řadou vymírajících či velmi vzácných druhů. Pro děti je prvotním setkáním v nejrozsáhlejší potenciální míře v rámci spatření živočichů, a to včetně vzácných exponátů. Prioritou zoologických zahrad je vytvoření pro živočichy co nejpříznivějších podmínek, které jsou pro daný druh živočichů optimální, na které zvířata byla zvyklá ve volné přírodě.
 
 
Zoo coby v rámci vzdělávání a výchovy
 
Zoologické zahrady, a to po celém světě, se mohou pochlubit stálou vysokou návštěvností, která dosahuje několika sta miliónů osob ročně. Například zoologická zahrada v Praze uvádí roční návštěvnost okolo 1,2 miliónů osob. Zoologické zahrady rovněž mají podstatný ovlivňující účinek na vzdělávací a výchovnou aktivitu nejen pro děti, ale pro celou širokou veřejnost.

opice
 
Zoologické zahrady pořádají různé vzdělávací i osvětové programy pro děti a rodiče, stejně tak pro školy či mateřské školky. Je importantní pěstovat u dětí od raného věku kladný vztah k přírodě, a stejně tak je vést k učení o poslání a smyslu živých žijících tvorů na této planetě. Zoo tímto způsobem poskytuje návštěvníkům ponětí o životě zvířat a jejich spojitosti k prostředí. Zoologické zahrady rovněž nabízejí adopci zvířat na dálku.
 
 
 
Zajímavosti ze světa zoo
 
Za úplně první zoologickou zahradu je pokládána Zoo v Schrönbrunnu ve Vídni, která však sloužila členům habsburského dvora. Naopak prvotní zoologickou zahradou sloužící veřejnosti je považována pařížská zoo, která začala fungovat roku 1789. Naopak nejstarší zoologickou zahradou v ČR je liberecká, která datuje svůj vznik do roku 1919. Liberecká zoo se pyšní mnoha raritními druhy zvířat, jako například chovem oslů somálských, rovněž bílí tygři jsou její nepochybnou chloubou.

plameňák
 
Používání názvu zoologická zahrada bylo použito pro Zoo v Londýně, která byla založena v roce 1828, o dva roky posléze vznikla zkratka zoo, a to v Dublinu. Zoo Praha náleží mezi nejnavštěvovanější zoologickou zahradu v ČR, která se zároveň řadí mezi nejlepší zoo na světě.