Hlavně se mít na pozoru

Když má někdo nějaký majetek, pochopitelně nelibě nese, že mu na něm někdo parazituje. A nejinak je tomu i u firem, které dávají svým zaměstnancům k dispozici služební vozidla nebo jinou obdobnou techniku.

Když nějaká firma provozuje služební vozidla nebo automobily či techniku podobného typu, musí logicky dávat tento majetek k dispozici zaměstnancům, a to proto, aby tito s využitím oněch vozidel a strojů plnili jim zadané úkoly. Jenže to je bohužel v mnoha případech pouhopouhá teorie, jež má v praxi vážné trhliny.

nákladní auto

Jistě, zaměstnanec může převzít vozidlo, aby s jeho pomocí realizoval to, co je mu uloženo, jenže jakmile zmizí z dohledu, může být rázem všechno docela jinak. Nejednou se v tu chvíli stane, že onen zaměstnanec ‚zapomene‘ na své povinnosti a využije svěřenou techniku k tomu, aby uspokojil své vlastní potřeby a zájmy.

Pokud se bavíme o nějakých automobilech, pak není nikdy vyloučeno, že s nimi zaměstnanec podnikne třeba nějakou tu nepovolenou černou jízdu. Něco tím sice možná vydělá, jenže takto získané peníze pochopitelně neskončí ve firemní pokladně, nýbrž v jeho vlastní kapse. Někdo jiný si pak odveze své vlastní věci tam, kam potřebuje, čímž za to nic nezaplatí, zatímco firma uhradí s tím vzniklé náklady, a někdo třeba žádnou černou jízdu nepodnikne, to ale jenom proto, že je příliš líný a nedělá tedy mimo dohled nic, ani to, co by dělat měl.

starý náklaďák

Z takových vozidel a strojů se pak navrch nejednou ‚ztrácejí‘ pohonné hmoty, náhradní díly, vybavení, náklad… A i to vše jde potom na vrub firmy, jež to musí nahradit ze svého. Protože je náramně obtížné, ne-li dokonce vyloučené, provinilci něco dokázat. Nikdo u toho přece nebyl, nikdo ho nechytil za ruku.

Ale s podobnými nešvary už lze dnes skoncovat. Je totiž možné zajistit si sledování strojů RMC systém, díky němuž vidí majitel firmy či jím pověřená osoba kdejakou nepravost, a to i tehdy, když u toho nemůže bezprostředně být.

A takovou kontrolou se dá ušetřit peněz!!!