Hlavně se mít na pozoru


Když má někdo nějaký majetek, pochopitelně nelibě nese, že mu na něm někdo parazituje. A nejinak je tomu i u firem, které dávají svým zaměstnancům k dispozici služební vozidla nebo jinou obdobnou techniku.

Když nÄ›jaká firma provozuje služební vozidla nebo automobily Äi techniku podobného typu, musí logicky dávat tento majetek k dispozici zamÄ›stnancům, a to proto, aby tito s využitím onÄ›ch vozidel a strojů plnili jim zadané úkoly. Jenže to je bohužel v mnoha případech pouhopouhá teorie, jež má v praxi vážné trhliny.

nákladní auto

Jistě, zaměstnanec může převzít vozidlo, aby s jeho pomocí realizoval to, co je mu uloženo, jenže jakmile zmizí z dohledu, může být rázem všechno docela jinak. Nejednou se v tu chvíli stane, že onen zaměstnanec ‚zapomene‘ na své povinnosti a využije svěřenou techniku k tomu, aby uspokojil své vlastní potřeby a zájmy.

Pokud se bavíme o nÄ›jakých automobilech, pak není nikdy vylouÄeno, že s nimi zamÄ›stnanec podnikne tÅ™eba nÄ›jakou tu nepovolenou Äernou jízdu. NÄ›co tím sice možná vydÄ›lá, jenže takto získané peníze pochopitelnÄ› neskonÄí ve firemní pokladnÄ›, nýbrž v jeho vlastní kapse. NÄ›kdo jiný si pak odveze své vlastní vÄ›ci tam, kam potÅ™ebuje, Äímž za to nic nezaplatí, zatímco firma uhradí s tím vzniklé náklady, a nÄ›kdo tÅ™eba žádnou Äernou jízdu nepodnikne, to ale jenom proto, že je příliÅ¡ líný a nedÄ›lá tedy mimo dohled nic, ani to, co by dÄ›lat mÄ›l.

starý náklaÄák

Z takových vozidel a strojů se pak navrch nejednou ‚ztrácejí‘ pohonné hmoty, náhradní díly, vybavení, náklad… A i to vÅ¡e jde potom na vrub firmy, jež to musí nahradit ze svého. Protože je náramnÄ› obtížné, ne-li dokonce vylouÄené, provinilci nÄ›co dokázat. Nikdo u toho pÅ™ece nebyl, nikdo ho nechytil za ruku.

Ale s podobnými neÅ¡vary už lze dnes skoncovat. Je totiž možné zajistit si sledování strojů RMC systém, díky nÄ›muž vidí majitel firmy Äi jím pověřená osoba kdejakou nepravost, a to i tehdy, když u toho nemůže bezprostÅ™ednÄ› být.

A takovou kontrolou se dá ušetřit peněz!!!